עורך דין דיני עבודה ברמת גן והמרכז

עורך דין דיני עבודה ברמת גן והמרכז – ייצוג שכירים , עצמאיים ובכירים מתן ייעוץ משפטי מקצועי בדיני עבודה

בכירים אשר מועסקים בעמדות מפתח ניהוליות בחברות ותאגידים, נדרשים לקבל החלטות מכריעות וברות השפעה עצומה מבחינה כלכלית, מבחינת ההון האנושי, ומבחינות נוספות.

ההתמודדות היומיומית תחת לחצים רבים בתפקיד, דורשת תפקוד ברמה גבוהה וחסרת פשרות.

יכול להתרחש מצב בו תיווצרנה מחלוקות בין בכירים בדרג ניהולי לבין העובדים שתחתיהם, לרבות חילוקי דעות מקצועיים וניגודי אינטרסים, אשר עשויים להביא למחלוקת משפטית.

משרדנו מתמחה בייצוג בכירים ועובדים המועסקים בעמדות מפתח, ומעניק שירות מקצועי, איכותי, בעל ניסיון רב, וברמה הגבוהה ביותר, בכל התחומים הבאים, לרבות ליטיגציה בכל הערכאות המשפטיות:

יחסי עבודה ומשפט העבודה האינדיבידואלי

 

שלא כמו עובדים סטנדרטיים, בכירים אשר מתפקדים במשרות ניהוליות ובעמדות מפתח, חתומים לרוב על חוזה העסקה אינדיבידואלי. תחום זה מצריך העמקה משפטית, ניסיון והתמחות מעשית, בנוסף על דיני העבודה בכללותם.

משרדנו מעניק שירות ייצוג לעובדים בכירים בכל הנוגע לדיני עבודה וחוזים אינדיבידואלים, לרבות ליווי משפטי בתהליך ניסוח החוזה והסכם העסקה לבכיר, ייעוץ משפטי במשא ומתן בתהליך הכנת החוזה, וכמובן ייצוג במידה ואחד הצדדים מבקש לסיים את ההעסקה.

ליווי עובדים ומעסיקים משלב קבלת העובד ועד לסיום העסקתו

בעשור האחרון חל שינוי גדול בתחום יחסי העבודה בישראל, מתוך מגמה לשפר את מעמד זכויות העובדים במשק.

חוק חדש אשר נכנס לתוקפו בשנת 2011 (דיני עבודה התשע"ב-2011) מייעל ומגביר את אכיפת דיני העבודה, ומטיל על המעסיקים אחריות משפטית במישור האזרחי ובמישור הפלילי.

 חשוב להבין כי לעובד ולמעסיק שניהם, ישנן זכויות וחובות על פי חוק, וכאן נכנס משרדנו לתמונה. אנו מלווים לקוחות ברמת העובד הבכיר וברמת המעסיק הבכיר, מייצגים אותם ומגנים על זכויותיהם כחוק.

עורך דין אשר עוסק בליווי מעסיקים, נדרש להכיר את זכויות העובד ואת דיני העבודה על בוריים, בייחוד לאחר כל השינויים שעובר שוק העבודה בישראל בשנים האחרונות.

פגיעה בזכויות העובד יכולה לגרור לתביעה, עיצומים כספיים ומהלכים נוספים מהם עדיף להימנע, בעיקר באמצעות ליווי משפטי מהימן לתמורות החלות בשוק העבודה הישראלי.

 

 

עורך דין דיני עבודה ברמת גן והמרכז  – ייצוג בשימוע, הליכי פיטורים וצווי מניעה

אחד התחומים המורכבים ביותר בענף ייצוג בכירים בדיני עבודה, עוסק במקרים בהם אחד הצדדים מעוניין להפסיק את ההעסקה, בטרם הסתיים החוזה. מדובר בהליך מורכב, אשר בהחלט יכול להיות גם מייגע, עבור כל הצדדים; במקרה בו הלקוח שלנו היא עובד בכיר אשר עומד בפני פיטורין, או במקרה בו הלקוח שלנו היא עובד בכיר אשר נאלץ לפטר עובד.

בשני המקרים, הרגישות לטיפול בעניין היא רבה, מכיוון שמדובר בסופו של יום בהפסקת פרנסתו של עובד מסוים, גם אם מדובר בלקוח שלנו ודם אם מדובר באדם שהלקוח שלנו הוא המעביד שלו. חברות וארגונים גדולים נוהגים לעגן את סיום ההעסקה בחוזה, אך לא אחת נוצרים ניגודי אינטרסים וחיכוכים בין הצדדים. משרדנו מעניק ייצוג בשימוע, ובהליך הפיטורין בכללותו, כולל הוצאת צו מניעה (סעד שניתן להחיל על מנת למנוע פיטורין) ומלווה באופן מקצועי את הלקוח, על מנת להשיג את התוצאה הטובה ביותר.

משפט העבודה הקיבוצי וייצוג ארגוני עובדים

משפט העבודה הקיבוצי מסדיר את יחסי העבודה בין ארגון העובדים לבין ארגון המעסיקים, והוא משמש ארגונים וחברות גדולות ומובילות בישראל. לכל חברה וארגון גדול יש ארגון עובדים, אשר תפקידו לשמור על זכויות העובדים ולוודא כי אינן נפגעות במהלך העבודה בשום צורה.

משפט עבודה קיבוצי הוא אחד התחומים המורכבים בדיני עבודה, החל מניסוח הסכם, שינוי בהסכם, ניהול מו"מ ועוד. השאיפה היא למצוא את שיווי המשקל העדין מחוץ לכותלי בית המשפט. משרדנו מתמחה בליווי וייעוץ משפטי בתחום משפט העבודה הקיבוצי, לרבות ייצוג ארגוני עובדים.

טיפול וייצוג בכל הקשור לחוק למניעת הטרדה מינית

החוק להטרדה מינית קובע מהי הטרדה ומהן זכויות המוטרדת או המוטרד, כמו גם מהן חובותיהם של מעסיקים, למניעת הטרדה מינית במקום העבודה. זהו נושא מורכב מאוד אשר עלה לכותרות בשנים האחרונות במדינת ישראל, בעיקר בעקבות הצהרות ועדויות של נשים רבות, אשר חוו הטרדה מינית במקום העבודה, על בסיס קבוע.

חשוב לציין כי החוק מפריד בין מקרי הטרדה מינית בין עובד לעובד, לבין מקרי הטרדה מינית במקרה של סמכות ומרות, ובכל מקרה מטיל על המעסיק הוראות חוק אשר עליו למלא במקום העבודה.

משרדנו מתמחה בכל הנוגע לתחום ההטרדה המינית בעבודה:

 • מה חובות המעביד למניעת הטרדה מינית?
 • מהם אמצעי המנע אשר ניתן לנקוט בנושא?
 • סיוע בקביעת תקנון למניעת הטרדה מינית במקום העבודה
 • טיפול בתלונות על הטרדה מינית

תחום נוסף אשר מראה ניצנים בשנים האחרונות בתחום הטרדות מיניות בעבודה, מתייחס לתלונות שווא במקרה של יחסי סמכות ומרות, על מנת להימנע מפיטורין. לדוגמא, עובדת אשר עומדת להיות מפוטרת, מתלוננת כי מעסיקה הטריד אותה מינית, על מנת לשמור על מקום עבודתה.

במקרה של עובד בעמדה בכירה, בדרג ניהולי ובתפקיד מפתח, ההתייחסות לנושא הטרדה מינית יכול להיות מורכב אף יותר, משרדנו בעל ניסיון במקרים סבוכים ומורכבים כאלו גם כן.

דיני משמעת

דיני משמעת מסדירים את דרך פעולתו של ארגון או חברה, לרבות זכויות וחובות העובדים בארגון, הן ביחד לארגון והן ביחס לאחרים (לקוחות, עובדים אחרים, ספקים ועוד). דיני המשמעת מבוססים על הסכמה בין המעביד לארגון העובדים, כאשר במקרה של אי ציות לדיני המשמעת, הליך משמעתי יוצא לפועל ותוצאותיו הרות גורל כמו בהליך פלילי או אזרחי בבית משפט.

מדובר בתחום המערב דיני עבודה, דין פלילי ודין משמעתי, ואנו ממליצים על ליווי משפטי לצד המעסיק כמו גם לצד ארגון העובדים, בכל הנוגע לביסוס דיני משמעת בארגון או בחברה.

עורך דין דיני עבודה ברמת גן והמרכז  – משפט העבודה הפלילי

רבים מחוקי העבודה כוללים סנקציות פליליות לצד סנקציות אזרחיות, כלומר עובד אשר נפגע מהתנהלות מעסיק, לדוגמא, יכול להתלונן למשרד התעשייה והמסחר, ולהגיש תביעה אזרחית כנגד המעסיק.

בשנת 2011 נחקק החוק להגברת האכיפה על דיני עבודה (התשע"ב 2011), אשר מקנה למפחק של משרד התעשייה המסחר והתעסוקה, סמכות ענישה מנהלית נגד המעסיק. כלומר המפקח רשאי להטיל קנסות במידה והופרו חוקים. להלן חלק מהחוקים אשר מכילים סנקציות פליליות, בענייני עבודה:

 • חוק שכר מינימום
 • חוק שוויון הזדמנויות בעבודה
 • חוק ביטוח בריאות ממלכתי
 • חוק עובדים זרים
 • חוק הסכמים קיבצויים
 • חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות
 • חוק עבודת נשים
 • חוק הגנת השכר
 • חוק דמי מחלה

במקרים בהם נדרש טיפול וייצוג בהליכים פליליים בתחום דיני עבודה, בבתי דין לעבודה כמו גם מול משרד הכלכלה, כתוצאה מהליכים מנהליים, משרדנו מעניק ליווי וייעוץ עבור מעסיקים ומנהלים בכירים, בכל הנוגע לעבירות פליליות מכוח דיני העבודה.

עורך דין דיני עבודה ברמת גן והמרכז – ייצוג בכירים בדיני עבודה

ייצוג בכירים בדיני עבודה דורש התמחות מיוחדת, ייצוג הולם וראוי במקרה של פגיעה בזכויות, והתייחסות מקצועית שונה מדיני עבודה בכללותם.

לייעוץ משפטי ויצירת קשר עו"ד לוין עיני

צרו קשר

עו"ד עומרי עיני

עו"ד אלון לוין