זכויות יוצרים

משרד עורכי דין לוין

משרד לוין, הינו משרד בוטיק שהתמחותו במתן שירותי ליטיגציה לחברות, אנשי עסקים בתחום המסחרי והקניין הרוחני.

המשרד הוקם מתוך מטרה להכיל תחת קורת גג אחת סל של שירותים משפטיים מגוונים בעלי זיקה האחד למשנהו ובעלי אופי מסחר ועסקי. בשנים האחרונות טיפל המשרד בשורה ארוכה של סכסוכים בין בעלי מניות, לרבות סכסוכים משפחתיים בעלי אופי רגיש במיוחד.

המשרד דוגל במתן שירות אישי התפור למידותיו של הלקוח, תוך מתן דגש מיוחד על דיסקרטיות, מסירות, יסודיות ומצוינות מקצועית נטולת פשרות.

תחומי התמחות

איך מקימים ועד עובדים

כיצד מקימים ועד עובדים?

ועד עובדים הוא התארגנות של עובדים במקום עבודה מסוים.התאגדות עובדים והקמת ועד הן דרכים טובות לשמור על זכויותיכם ועל עתידכם.עובדים מאוגדים משיגים יותר, שכן הזכויות

להמשך קריאה »

צור קשר

זכויות יוצרים

זכות יוצרים הינה זכות שימוש בלעדית (בכפוף לחריגים הקבועים בחוק), הניתנת ליוצר לתקופה מוגבלת, כך שבתקופה זו הוא יוכל להנות כלכלית ומוסרית מיצירתו. הרציונאל כמו בכל זכות קניין רוחני, הוא לתת ליוצרים הגנה ותמריץ כדי שימשיכו ליצור ולפתח את כישוריהם האינטלקטואליים ולאפשר לנו להנות מיצירותיהם.

זכות יוצרים ניתנת בין היתר, בגין יצירה ספרותית (לרבות יצירה המבוטאת בכתב, הרצאה, טבלה, לקט, וכן תוכנת מחשב), יצירה אדריכלית (בניין או מבנה אחר, וכן מודל לבניין או למבנה כאמור), יצירה אומנותית (לרבות יישום, ציור, יצירת פיסול, תחריט, ליטוגרפיה, מפה, תרשים, יצירה אדריכלית), יצירה קולנועית (רבות יצירה טלוויזיונית וכל יצירה שדומה במהותה ליצירה קולנועית או ליצירה טלוויזיונית.

תנאי לקיומה של זכות יוצרים היא דרישה למקוריות, היינו, שאתם הייתה הראשונה ליצור את היצירה, מקור היצירה הוא ביוצר, שהיא לא הועתקה מיצירה אחרת (למעט זכות נגזרת שהיא עשיית יצירה מקורית המבוססת באופן מהותי על יצירה אחרת, כגון תרגום או עיבוד וכי השקעתם ביצירה זמן ויצירתיות.

נטל הראיה להוכיח את הזכות הוא לעיתים קשה, ובוודאי יותר קשה מיתר זכויות הקניין הרוחני שם כאמור יש מנגנון רישום והוא מהווה ראיה לזכות. משכך ישנה חשיבות לתעד את היצירה ולהוכיח, כי היצירה פורסמה על ידיכם ואת המועד בו היא פורסמה לראשונה.

זכות היוצרים כי של היוצר אולם החוק מגדיר מספר סייגים. כך למשל, ביצירה שנוצרה לפי הזמנה, הבעלים הראשון של זכות היוצרים בה, כולה או חלקה, הוא היוצר, אלא אם כן הוסכם אחרת בין המזמין והיוצר, במפורש או במשתמע.

כעיקרון ההגנה על זכות היוצרים מוענקת למשך חייו של היוצר וכן שבעים שנים לאחר מותו, למעט חריגים הקובעים בחוק כגון זכות יוצרים בתקליט.

הזכות הבלעדית של היוצר אינה מוחלטת וקיימים לה מספר חריגים שבנאים מסוימים ומטרות מסוימות ניתן לעשות שימוש אף בלא קבלת רשות מבעל זכות היוצרים ובלא תשלום תמורה, והידועה שהם היא השימוש ההוגן נועד למטרות של לימוד עצמי, מחקר, ביקורת, סקירה, דיווח עיתונאי, הבאת מובאות, או הוראה ובחינה על ידי מוסד חינוך.

לצד זכות היוצרים וההנאה הכלכלית ממנה הוא נהנה, ליוצר אף זכות מוסרית ביצירה. זו זכות אישית ומוסרית, אפשר לומר רגשית, שאינה ניתנת להעברה, להבדיל מן הזכות הכלכלית שלו ביצירה. הזכות מעניקה ליוצר כי שמו ייקרא על יצירתו בהיקף ובמידה הראויים בנסיבות העניין, וכן כי לא יוטל פגם, סילוף או שינוי ביצירתו, וכן כי לא תיעשה פעולה פוגענית ביחס ליצירתו אם יש באילו מהם כדי לפגוע בכבודו או בשמו של היוצר.

מהי הפרת זכות יוצריםמי שעושה שימוש ביצירה בלא רשותו של בעל זכות היוצרים, מפר את זכות היוצרים, אלא אם כן עשיית הפעולה מותרת לפי החוק, כדוגמת השימוש ההוגן. הפרה של זכות יוצרים יכולה להיות עקיפה במקרים שבהם צד עושה שימוש , מכירה, השכרה, הפצה באופן מסחרי ועסקי בעותק מפר של יצירה, אם ידע או היה עליו לדעת כי מדובר בעותק מפר.

ככל שבמסגרת התביעה נקבע, כי מדובר בהפרה של זכות היוצרים או זכות מוסרית רשאי בית המשפט לפסוק לטובת התובע, בשל כל הפרה, פיצויים ללא הוכחת נזק סך שלא יעלה על 100,000 . בין יתר שיקוליו, ייקח בית המשפט בחשבון את היקף ההפרה; משך הזמן שבו בוצעה ההפרה;  חומרת ההפרה; הנזק הממשי שנגרם לתובע, להערכת בית המשפט; הרווח שצמח לנתבע בשל ההפרה, להערכת בית המשפט; מאפייני פעילותו של הנתבע; טיב היחסים שבין הנתבע לתובע; תום לבו של הנתבע.

בתוך כך, יש לציין, כי הפרות המתבצעות במסכת אחת של מעשים, יראו אותם כהפרה אחת, לרבות לעניין הפיצויים.

ואם אתם נתבעים, הרי שטענות ההגנה העומדות לרשותכם, הן שהתובע אינו בעל זכות היוצרים או הזכות המוסרית, ואם הוא כן בעל הזכות, אתם זכאים להגנה מכוח החוק ובכלל זה שהשימוש בזכות היוצרים מותר על פי חוק. כל למשל, שהשימוש שנעשה הינו שימוש הוגן, כי השימוש נעשה הינו שימוש אגבי ביצירה בדרך של הכללתה ביצירת צילום, ביצירה קולנועית או בתקליט, וכי השימוש נעשה לצורכי הליכים משפטיים.

צרו קשר

עו"ד עומרי עיני

עו"ד אלון לוין