פטנטים

משרד עורכי דין לוין

משרד לוין, הינו משרד בוטיק שהתמחותו במתן שירותי ליטיגציה לחברות, אנשי עסקים בתחום המסחרי והקניין הרוחני.

המשרד הוקם מתוך מטרה להכיל תחת קורת גג אחת סל של שירותים משפטיים מגוונים בעלי זיקה האחד למשנהו ובעלי אופי מסחר ועסקי. בשנים האחרונות טיפל המשרד בשורה ארוכה של סכסוכים בין בעלי מניות, לרבות סכסוכים משפחתיים בעלי אופי רגיש במיוחד.

המשרד דוגל במתן שירות אישי התפור למידותיו של הלקוח, תוך מתן דגש מיוחד על דיסקרטיות, מסירות, יסודיות ומצוינות מקצועית נטולת פשרות.

תחומי התמחות

איך מקימים ועד עובדים

כיצד מקימים ועד עובדים?

ועד עובדים הוא התארגנות של עובדים במקום עבודה מסוים.התאגדות עובדים והקמת ועד הן דרכים טובות לשמור על זכויותיכם ועל עתידכם.עובדים מאוגדים משיגים יותר, שכן הזכויות

להמשך קריאה »

צור קשר

פטנטים

רבים מן הממציאים אינם מצליחים להוציא לפועל את הפוטנציאל הכלכלי הגלום באמצאה וזאת רק משום שלא הגנו עליה באופן נכון ויעיל החל מראשית ההליך. הפרטים שנראים לנו קטנים ולא משמעותיים יכולים לעשות את ההבדל בין כישלון להצלחה. כשכך, החשיבות של תכנון מוקדם והתנהלות נכונה הינה קריטית ביותר ותקבע את ערכה הכלכלי של האמצאה ואת עתידו של הממציא.

הפטנט הינו מסמך משפטי המעניק הגנה לבעליו לתקופה מוגבלת של 20 שנה עבור אמצאה שהיא מועילה באופן שניתן ליישמה, שהיא חדשה באופן שלא פורסמה ברבים טרם הגשתה, ויש בה התקדמות אמצאתית באופן שהיא אינה ברורה מאליו

בשל העובדה כי הממציא מקבל בפטנט הגנה קניינית לתקופה ארוכה של 20 שנה בה אף אחד לא יוכל לעשות בה שימוש, ישנה חשיבות מכרעת לאופן הגשת הבקשה לרישום פטנט. ככל שההגנה תהיה רחבה יותר כך בעל הפטנט יוכל לנצל באופן אופטימלי את המצאתו ויוכל להנות מפירותיה.

לאחר הגשת הבקשה לרישום פטנט, הבוחן רשאי לקבלה ככל שההמצאה עומדת בדרישות החוק. ככל שבוחן הפטנטים החליט לקבל את הבקשה, היא תפורסם לציבור בהתאם לסעיף 26 לחוק הפטנטים, תשכ"ז-1967 לצורך התנגדויות.

כל אדם רשאי להתנגד לבקשה, בתוך 3 חודשים מיום הפרסום כאמור, אם וכאשר קיימת סיבה שלפיה היה הרשם מוסמך לסרב לקיבול בקשת הפטנט, קיימת סיבה שלפיה היה הרשם מוסמך לסרב לקיבול בקשת הפטנט; האמצאה אינה כשירת פטנט לפי סעיף 4(2) לחוק הפטנטים; המתנגד, ולא המבקש, הוא בעל האמצאה.

חוק הפטנטים מאפשר לכל אדם שאיננו בעל הפטנט, להגיש בקשה לבטל את פטנט אם מצא, כי קיימת עילה שעל פיה ניתן להתנגד למתן הפטנט.  ראוי לציין כי הליך התנגדות והליך הביטול הם הליכים משפטיים לכל דבר ועניין המתנהלים בפני הרשם.

חוק הפטנטים מסדיר אף את נושא תביעות ההפרה. בעל הפטנט או בעל רישיון ייחודיהם בלבד זכאים להגיש תביעה על הפרה.  בפטנט שבבעלות משותפת רשאי כל שותף להגיש תביעה על הפרה.  העילות שניתן על פיהן להתנגד למתן פטנט ישמשו הגנה טובה בתביעה על הפרה; כלומר, אם קיימת סיבה שלפיה היה הרשם מוסמך לסרב לקיבול בקשת הפטנט; האמצאה אינה כשירת פטנט לפי סעיף 4(2) לחוק הפטנטים (טענת ההגנה השכיחה ביותר); המתנגד, ולא המבקש, הוא בעל האמצאה. ככל שבית המשפט קיבל את ההגנה, הוא יורה על ביטול הפטנט, כולו או מקצתו, לפי הענין.

בתביעה על הפרה זכאי התובע לסעד בדרך צו מניעה ולפיצויים. בבואו לפסוק פיצויים, יביא בית המשפט בחשבון במעשה ההפרה של הנתבע ובמצבו של התובע עקב מעשה זה, והוא רשאי להביא בחשבון, בין היתר את הנזק הישיר שנגרם לתובע; את  היקף ההפרה;   הרווחים שהפיק המפר ממעשה ההפרה;  דמי תמלוגים סבירים שהמפר היה חייב בתשלומם אילו ניתן לו רשיון לנצל את הפטנט בהיקף שבו נעשתה ההפרה. ככל שנעשתה הפרה לאחר שבעל הפטנט או בעל הרשיון היחודי הזהיר עליה את המפר, רשאי בית המשפט לחייב את המפר בתשלום פיצויי עונשין, בנוסף לפיצויים שקבע לפי סעיף קטן (ב), ובלבד שלא יעלו על סכום אותם פיצויים.

משרדנו ממליץ לכל ממציא ויזם לנקוט במשנה זהירות בתחילת הדרך בין אם בנושא רישום הפטנט ובנושא ההגנה החוזית עם משקיעים. רישום פטנט והוצאתו לפועל מבחינה מסחרית הוא מסע ארוך המצריך ידע מקצועי רב. הדוגמא הטובה ביותר והממחישה את חשיבות הייעוץ היא שהממציא חושף את המצאתו בתמימות לצדדי ג' טרם הגשת הבקשה לרישום. תוצאת מעשיהו עלולה להיות בלתי הפכיה ולגרום לאי כשירות ההמצאה להירשם כפטנט. חשיפה כזו עלולה להיחשב פרסום קודם של ההמצאה, ובמילים פשוטות שההמצאה אינה חדשה עוד. לכן חשוב להיוועץ עם עורך דין המכיר היטב את התחום שילווה אתכם מן השלב הרעיוני ועד לשלב ההוצאה לפועל של ההמצאה מבחינה מסחרית

צרו קשר

עו"ד עומרי עיני

עו"ד אלון לוין